Ingyenes

személyes konzultáció


Pénzügyi elemzések, riportok készítésének a kiszervezése profi szolgáltatónak biztosan meghozza az eredményt.


Mitől lesz sikeres a kiszervezés?

Miközben folyamatosan nő a kiszervezett szolgáltatásokat igénybevevők száma, kevesen döntenek megfontoltan. Pedig a leggyakoribb kockázat a rossz szolgáltató kiválasztása.


Mire jó?

Az outsourcing bármilyen típusú és méretű vállalkozás számára előnyt jelenthet, működjön akár a forprofit szférában, vagy akár a közigazgatásban. A kiszervezés a dolgozói bérek megtakarításán túl is költségcsökkenést jelent, ezenkívül a nagyobb technológiai beruházások, a szoftverek és azok rendszeres frissítésének díját is megtakaríthatják a vállalatok. Ugyancsak előnye a kiszervezésnek a szolgáltatásnyújtás állandó minősége és magas minőségi szintje. Optimális esetben a bérszámfejtést nyújtó szolgáltató együttműködik például adótanácsadó és munkajog területén jártas jogász szakemberekkel, hogy összetettebb kérdésekben is segíteni tudják a vállalatot. A dolgozók számára előnyt jelent például a bérpapírokhoz való online hozzáférés biztosítása, illetve a magyar és angol nyelven, mindig elérhető kiegészítő szolgáltatások.

A versenyképesség fenntartásának ma elengedhetetlen feltétele a hatékonyság, a rugalmasság, a megbízhatóság és a profitabilitás javítása. Az outsourcing (kiszervezett szolgáltatások) megoldások segítségével egyre több vállalat éri el, hogy a bizonytalan, változó piaci környezetben is biztosítsa kiszámítható, nyereséges működését. (Jó példa lehet kisebb cégek számára a nyomtatási szolgáltatások kiszervezése.) Az outsourcing alapelve világos: a vállalat csak a profiljába vágó legfontosabb tevékenységeket végezze el, minden mást külső cégekre bízhat. Az outsourcing fejlődéstörténete érdekes és jelentős, mert a vállalati tevékenység lényegi részeit nem érintő munkák után a főfunkciók területén terjedt el. Ma már ezzel kapcsolatban jelentős tapasztalatok állnak rendelkezésre, kiforrott technikák között választhatunk.

A statisztikák szerint a kiszervezési módok telítődtek a piacon és az eredmények egyre kevésbé biztatóak. A kiszervezéseknek legalább a fele nem hozza meg a hozzá fűzött reményt, 80 százalékuk pedig nem jár anyagi megtakarítással. A sikertelenség fő oka abban keresendő, hogy nem létezik egy egységes, elfogadott vevői értékrend. A pénznek még mindig döntő szerepe van az üzlet megköttetésében, de egyre nagyobb a hangsúly a hozzáadott értéken. A járulékos feladatok teljes vagy részleges kihelyezése hatékony, nemegyszer a túlélést lehetővé tevő megoldás. A kiszervező vállalatoknak ismerniük kell az ügyfél igényeit, és le kell szögezniük a kiközvetített dolgozók pontos feladatát. Ha ez hiányzik a szerződésből, az outsourcing nem lesz eredményes.

A magyar piacon 2008 óta jelenlevő Accace a közép-kelet-európai régió meghatározó outsourcing és tanácsadó cége a partnerei körében felmérést készített. Az eredmények azt mutatják, hogy évről-évre növekszik a kiszervezés népszerűsége a legkülönbözőbb méretű vállalatok körében. A román, ukrán, lengyel és magyar vállalatok bevonásával végzett felmérés eredményeiből kiderül, hogy a válaszadók döntő többsége, 65 százaléka gondolja az outsourcingot a belső vállalati megoldásoknál költséghatékonyabb eszköznek. A válaszadók elsősorban a csökkenő költségekben, valamint a külső tudás és erőforrások hasznosításában látják a kiszervezés előnyeit.
– Ezek mellett a kiszervezés legfőbb előnye a felelősség átruházása; hiszen az ügyfél átruházza az elvárt minőség és eredményesség reményében a felelősségét a szolgáltatóra – tette hozzá Nemecz István, az Accace ügyvezetője.


A sikeres outsourcing 10 alapköve:

A vállalat céljainak, célkitűzéseinek ismerete
Megfelelő partner kiválasztása
Alapos stratégiai tervezés, időszakos frissítéssel
Felsővezetői támogatás, szoros együttműködés az outsourcing partnerrel
Folyamatos kapcsolattartás
Cég eredményességét segítő javaslatok az outsourcing partnertől
Külső szakértelem hatékony kihasználása
Átfogó, naprakész jogszabályismeret
Személyes ügyek iránti fokozott figyelem
Rövid távú pénzügyi megoldások

 


A kiszervezésre történő áttérés még egy közepes méretű vállalat esetében is összetett feladat. Az átállási folyamatot az elejétől kezdve jelentős tapasztalattal bíró, jól képzett szakemberekkel kell levezényelni, megfelelő eszközök és információtechnológiai háttér segítségével. Az átvételi folyamatot egy alapos tervezésnek kell megelőznie, amely folyamatos végigkövetéssel és állandó monitorozással segíti az átállást egy, a várakozások szerint hatékonyabb és rugalmasabb működésre.

Kiszervezni, de hogyan?

A sikeres kiszervezés feltétele, hogy a megbízó vállalat és outsourcing partnere között integrált együttműködés jöjjön létre, ahol a szolgáltató aktívan részt vesz a mindennapi operációban (könyvelés, számlázás, stb.), minden érintett fél ugyanazokhoz a naprakész adatbázisokhoz fér hozzá, ugyanabból a rendszerből dolgozik – magyarázza Sándor Zsolt, a Deloitte CRS Kft. igazgatója. Ez az állapot ma már igen költséghatékony módon megteremthető, például felhő alapú informatikai megoldásokkal, vagy ASP (application service providing) / SAAS (software as a service) rendszerekben, ahol az adminisztráció ellátásához szükséges szoftver- és hardver-infrastruktúra az outsourcing partnernél, vagy az erre specializált szolgáltatónál fut. A megoldás azért is költséghatékony, mert a cégeknek ezzel kapcsolatban semmilyen külön, egyszeri infrastrukturális beruházásra nem kell áldoznia, mivel a költségek hosszú távon épülnek be a szolgáltatási díjba.

Forrás: http://www.piacesprofit.hu/infokom/mitol_lesz_sikeres_a_kiszervezes/

Hozzászólás írása

Be kell jelentkezni a kommenteléshez.